Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Vrácení a reklamace

Do pole níže vyplňte číslo objednávky nebo variabilní symbol nebo číslo faktury, kterou byla objednávka uhrazena.

Do druhého pole vyplňte příjmení nebo IČ, na které byla objednávka uskutečněna.

Poté klikněte na tlačítko "Najít objednávku”.

Upozornění

Po úspěšném zadání reklamace obdržíte na Váš e-mail zprávu, která potvrzuje úspěšné přijetí reklamace. Pokud neobdržíte potvrzující zprávu, nemůže být reklamace přijata a zpracována. V takovém případě se pokuste vyplnit a odeslat formulář znovu.

Založte si účet a získejte slevu 200 Kč
user cart loupe