Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

Rozbaleno.cz - Rozhoduje cena, ne obal

 • Úvod
 • Pravidla soutěže - Vánoce

Pravidla soutěže - Vánoce

1. 

Pořadatelem soutěže je společnost LIMAL (CZ) s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO 27599248, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117968 (dále jen „pořadatel) provozující internetový obchod www.rozbaleno.cz

 

2. 

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 

3. 

Soutěž probíhá v období od 7. 12. od 12:00 do 13.12. 2015 do 23:59 hodin na fanpage Rozbaleno.cz na adrese https://www.facebook.com/rozbalenocz. Pro účast v soutěži musí soutěžící vložit pod příspěvek s vyhlášením soutěže vlastní příspěvek s vánočním přáním pro Rozbaleno (nejlépe do přání zakomponovat jakýkoliv produkt z Rozbalena). Porota složená z řad zaměstnanců poté vybere nejoriginálnější přání a odmění výhrami níže.

 

4.

Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. 

 

5.

Výherci soutěže budou o výhře informován do 7 dní od skončení soutěže pomocí vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry budou výherci soutěže požádáni o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána do 30 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

 

6. 

Výherci soutěže získají:

 1. cena - 1x Elektrický gril Severin
 2. cena - 1x Sekáček Imetec
 3. cena - 1x Přenosný reproduktor Trevi
 4. cena - 1x Sluchátka RoadStar zelené
 5. cena - 1x Penál Paul Frank
 6. cena – 1x Topinkovač Severin
 7. cena – 1x Filtrační konvice Dewberry
 8. cena – 1x Sada šálků s podšálky
 9. cena – 1x Nehtová sada
 10. cena – 1 x Sada dekorativní kosmetiky

 

7. 

Na výhru nevzniká právní nárok. 

 

8. 

Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. 

 

Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). 

 

Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. 

 

9. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 

10. 

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni nenese žádnou odpovědnost. Informace poskytnuté v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.

 

11. 

Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

 

V Praze dne 7. 12. 2015

Založte si účet a získejte slevu 200 Kč
user cart loupe