Repelentní difuzér Francodex Fresh 150 ml

HP0HCH77411_AA2

Repelentní difuzér Francodex Fresh 150 ml
  • Repelentní difuzér Francodex Fresh 150 ml
  • Repelentní difuzér Francodex Fresh 150 ml
  • Repelentní difuzér Francodex Fresh 150 ml
-57 %

129 Kč

299 Kč
Koupit

kód produktu:359844

Stav produktu

Zboží z veletrhů a výstav. Obal nemusí být originální a zboží může být i lehce použito.

Stav zboží naleznete v záložce Fotografie zboží označených vodotiskem loga Rozbaleno.cz

Popis produktu

Repelentní difuzér proti hmyzu v domácnosti od Francodex Santé Animale obsahuje přírodní extrakty pyrethrum s odpuzujícími vlastnosti a rovněž i esenciální oleje z citrusů. Chrání váš domov před napadením jakýmkoliv typem parazitického hmyzu a zároveň dodává příjemnou vůni. Neobsahuje žádné hnací plyny, a proto není škodlivý pro životní prostředí.

  • Návod k použití: Před použitím výrobku se doporučuje vyčistit podlahy mopem nebo vysavačem. Odstraněním nábytku z místnosti zajistíte úplné pokrytí prostoru účinnými látkami. Není-li to možné, měl by být na neošetřených plochách aplikován repelentní sprej proti hmyzu v domácnosti (např. pod nábytek, za sedací soupravy atd.). Umístěte výrobek do výšky 40–80 cm doprostřed místnosti. Zavřete všechna okna a zabraňte větrání. Otevřete ??dveře v interiéru a skříně. Chraňte jídlo a kuchyňské náčiní. Opatrně zakryjte akvária poté, co jste vypnuli čerpadlo a filtr. Udržujte z dosahu děti a zvířata. Aktivujte ventil a uvolněte jej: přípravek se rozšiřuje automaticky. Opusťte místnost. Jakmile je lahvička je prázdná, vyčkejte alespoň 1 hodinu a větrejte místnost po dobu 30 minut. Repelentní difuzér proti hmyzu v domácnosti může být použit k ošetření povrchů o velikosti přibližně 80 m2 po dobu 3 týdnů. V případě silného zamoření opakujte postup jednou týdně, dokud parazité nezmizí.
  • Upozornění: P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P270-Nejezte, nepijte a nekuřte při používání výrobku. 350+P305-Při zasažení očí: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal produktu nebo etiketu. P501C-Zneškodněte přípravek a jeho obal na sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy.

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C.

Neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nikdy nepoužívejte v blízkosti osoby s astmatem, stříkejte pouze v dobře větraných prostorách, vyhněte se kontaktu s očima a sliznicemi, respektujte uvedená množství a dobu expozice. Nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je produkt určen. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah tepla, přímého slunečního záření, zdrojů zapálení, jisker. Nekuřte.

PARAMETRY:

  • TP 19: k odpuzování škůdců
  • Složení: RICINUS COMMUNIS – ANACYCLUS PYRETHRUM (CAS no 8003-34-7) – ABIES SIBIRICA –MENTHA PIPERITA – OLEJ z Listů EUCALYPTUS GLOBULUS
  • Typ přípravku: GA
  • Biocidní přípravky používejte se zvýšenou opatrností

Stav produktu

Zboží z veletrhů a výstav. Obal nemusí být originální a zboží může být i lehce použito.

Stav zboží naleznete v záložce Fotografie zboží označených vodotiskem loga Rozbaleno.cz

Stav produktu

Zboží z veletrhů a výstav. Obal nemusí být originální a zboží může být i lehce použito.

Stav zboží naleznete v záložce Fotografie zboží označených vodotiskem loga Rozbaleno.cz

Všechny položky formuláře jsou povinné.